Tarım Ve Hayvancılık Hakkında

 Tarım Ve Hayvancılık Hakkında

Tarım Ve Hayvancılık Hakkında

Çevresel kirlilik ve betonlaşma yakın zamanda tarım ve hayvancılığın değerinin daha fazla artmasına neden olmuştur. Bu yazımızda tarım ve hayvancılık hakkında bazı detaylardan bahsedeceğiz.

Tarım nedir? İnsanların ekme ve dikme yoluyla toprak üzerinden çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesidir. Topraklarımızdan faydalanma oranı iklim ve yer şekillerine göre değişkenlik gösterebilir. Tarım, iki temel üretim dalından bir araya gelir. Bunlar bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bu iki temel tarımsal üretim dalının en önemli konusudur.

Tarım Hakkında Genel Bilgi

Tarım, insanlığın gelişmesinde büyük bir rol üstlenmiştir. Sanayi Devrimi’ne kadar tarım, insanlığın en büyük geçim kaynağıydı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle bu durum değişmeye başladı.20. Yüzyıla gelindiğinde ilk yapay gübreler oluşturuldu. Tarımda işgücünü düşüren makineleşme sayesinde tarımda işçi sayısı da azalmaya başladı.

Tarımın Tarihi Hakkında

Tarımın ortaya çıkışı 10.000 yılı bulmaktadır. Tarım ortaya çıktıktan kısa bir süre sonratoplumların etkileşimi nedeniyle tüm dünyada yaygın hale geldi. Tarım sayesinde insanlık toplu yaşama geçti ve devletleri oluşturmaya başladı.

Tarım Ve Hayvancılık Hakkında

Tarımda Çağdaşlaşma Dönemi

Eski zamanlarda geniş tarımsal üretimin önünde engeller yer alıyordu. Tarımsal ürünlerin besin ihtiyaçları tam olarak karşılanamıyordu. İnsanlar bu durumun önüne geçmek için hayvan dışkılarını gübre olarak kullanmaya başladı. 18. yüzyılda ise batı dünyasında büyük bir devrim gerçekleşti. Şalgamhayvanların kış yiyeceği kullanılınca hayvansal üretimde artış gösterdi.

Hayvancılık Nedir?

Hayvancılık nedir? Hayvancılık, et, süt, yumurta ve yün gibi ürünler yapabilmek için hayvan yetiştirmeye verilen isimdir. Hayvanlar konusunda en büyük üretim alanı et üretimidir. Eski ve ilkel hayvancılıkta geniş alanlarda yetiştirilirdi. Toplu yaşama geçiş ile birlikte bu besleme sistemi yerini dar ve belirlenmiş alanda yapılmasına neden oldu.

Mandıracılık

Yüksek süt üretimi için yapılan manda yetiştiriciliği günümüzde son derece yaygındır. Mandalar dış etkilere karşı son derece dayanıklıdır. Mandıracılık sulak ve verimli topraklarda gerçekleştirilir.

Sığır Yetiştiriciliği

Tarihte sığır yetiştiriciliği oldukça eskidir. Geniş bozkırlara sahip ülkelerde sığır yetiştiriciliği yapılmıştır. Zamanla berabersığır yetiştiriciliği açık alan yerine çiftliklerde yapılmaya başladı.

Koyun Yetiştiriciliği

Et, süt veyünündenyararlanılan koyunlar hayvancılığın temellerini oluşturur. Koyunların evcilleştirilmesinden sonradünya üzerinde bulunan farklı koyun türleri çaprazlanarak yüksek kaliteye sahip ırklar oluşturulmuştur. Tropik bölgelerde yetiştirilen koyunlar daha çok derisi için kullanılırken ılımanbölgelerde ise koyunların peyniri tercih edilir. Tarım ve hayvancılık hakkında genel bilgi yüzeysel olarak bu konuları içerir.

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın